Панібратюк Ольга Анатоліївна
Лікар – кардіолог

Лікар – кардіолог палати інтенсивної терапії аритмологічного відділення КНП «ВРЦСП»

Лікар УЗД діагностики (спеціалізація), володіє навиками УЗД серця («Ехокардіографія» – тематичне удоскона лення)

Лікар Загальної практики сімейної медицини (спеціалізація)
Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Ас. кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Готує до захисту дисертаційну роботу на підтвердження ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю медицина, на тему: «Ефективність та безпека взаємодії антикоагулянтів зі статинами та антиаритмічними препаратами у фармакотерапії ішемічної хвороби серця, ускладненої постійною формою фібриляції передсердь»

Регулярно підвищує свій освітній рівень участю у конгресах, конференціях, симпозіумах, круглих столах, володіє знаннями щодо сучасних стандартів лікування як серцево-судинної патології, так і інших систем організму, підтримуючи знання із галузі загальна практика-сімейна медицина та клінічної фармакології.

Є членом асоціації кардіологів, аритмологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, гастроентерологів, фармакологів.

Якщо ви не знайшли потрібну інформацію — зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом
(0432) 56-12-13
кардіологія
(0432) 46-55-47
приймальня директора
(068) 24-27-308
аритмологія
(0432) 46-55-97
реєстратура
(0432) 56-03-24
приймальне відділення
(0432) 46-55-36
бухгалтерія