Кардіологічне відділення для хворих з порушенням ритму

КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМ РИТМУ НА 40 ЛІЖОК (З ПІТ НА 6 ЛІЖОК) є самостійним структурним підрозділом спеціалізованого медичного центру КНП«Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології». Відділення здійснює цілодобову лікувально-діагностичну, стаціонарну, консультативну медичну допомогу хворим із порушеннями серцевого ритму. Надання медичної допомоги медичними працівниками відділення здійснюється відповідно до медичних показань на основі клінічних протоколів, порядків надання медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Медичні послуги надаються в обсязі визначеному умовами договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та специфікацією до договору з НСЗУ.

Медична допомога надається особам доставленим бригадами швидкої медичної допомоги, направленим на госпіталізацію лікарями лікувально-профілактичних закладів або які звернулися самостійно.

Керівництво Відділенням здійснює завідувач, лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії .

Відділення розташоване на другому поверсі стаціонарного корпусу КНП «ВМКЛ№1».

Приміщення підключене до електромережі, кисневої мережі, є водопостачання, обладнане витяжною вентиляцією та центральною системою опалення.

За оснащенням, умовами стаціонарного лікування, проведення діагностичних досліджень, відділення відповідає вимогам договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, правилам і нормам експлуатаційної документації, вимогам протипожежної безпеки, охорони праці, довкілля, санітарно-епідеміологічного режиму. Відділення (палати, що входять до його складу) оснащене медичним обладнанням та інвентарем, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення. Відділення має незнижуваний запас лікарських засобів, медичних виробів, необхідних для проведення реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

До складу Відділення входять:

Палати загального профілю, палата інтенсивної терапії, сестринський пост, приміщення зберігання медичних документів, обладнання, медичних препаратів та виробів медичного призначення, інвентарю, тощо; санітарний вузол (душ, туалет), буфетна, процедурна кімната для виконання ін’єкцій та інших діагностичних і лікувальних маніпуляцій (пункції, огляд хворого консультантами-фахівцями), кімнати для зберігання білизни, ординаторська, кабінети завідувача відділення та старшої медичної сестри.

Кардіологічне відділення являється базою кафедри внутрішньої медицини № 3 під керівництвом професора В.П. Іванова.

Відділення надає висококваліфіковану медичну допомогу:

 • при гострому коронарному синдромі з елевацією та без елевації сегмента ST
 • при гіпертонічному кризі, ускладненому гострою лівошлуночковою недостатністю, порушенням серцевого ритму
 • реанімованим на догоспітальному етапі хворим, з встановленим діагнозом гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST або гострий інфаркт міокарда, які не потребують ШВЛ
 • всіх порушеннях ритму та провідності при необхідності госпіталізації
 • порушеннях серцевого ритму, що потребують кардіостимуляції
 • шоках, зумовлених порушенням серцевого ритму
 • порушення ритму по типу брадиаритмії, які не потребують проведення екстреної електрокардіостимуляції
 • брадиаритмії, що призводять до гемодинамічної нестабільності (САТ˂90 мм.рт.ст.,ЧСС˂40хв., втрата свідомості синкопе, гострої серцевої недостатності(СН))
 • постійна/інтермітуюча AV-блокада ІІ ст. Мобіц ІІ або AV блокада ІІІ ст..в т.ч. в поєднанні з БЛНПГ
 • постійна форма фібриляції передсердь з ЧСС менше 40 за 1 хв. або синдром Фредеріка
 • надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим із порушеннями серцевого ритму: реанімованих після зупинки кровообігу (в тому числі раптової), при виключенні діагнозу гострого коронарного синдрому, з пароксизмальними шлуночковими тахікардіями, шлуночковими порушеннями ритму серця високих градацій, суправентрикулярними тахікардіями, із синдромами додаткових шляхів проведення імпульсу, гостро посталими повними AV-блокадами серця та блокадами провідної системи рівня волокон Гіса-Пуркіньє, хронічними AV-блокадами серця, що супроводжуються судинно-мозковими порушеннями та синкопальними станами, із синкопальними станами, обумовленими порушеннями серцевого ритму та провідності, із синкопальними станами невідомої етіології для діагностики їх можливих зв’язків з порушеннями ритму та провідності серця, з аритміями, що генетично детерміновані, та ятрогенними порушеннями ритму серця і провідності
 • діагностика, лікування, консультування госпіталізованих хворих
 • інтенсивна терапія, моніторинг показників центральної гемодинаміки
 • реанімація та подальша інтенсивна терапія при патологічних станах
 • підготовка пацієнтів до виконання коронароантігіографії та проведення малоінвазивних хірургічних втручань на судинах серця
 • реабілітація пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи
 • здійснення попередження розвитку фатальних ускладнень, раннє виявлення супутніх захворювань
 • надання допомоги пацієнтам, які потребують імплантації кардіопристроїв  або контролю та корекції роботи імплантованих кардіопристроїв

Надання швидкої і невідкладної медичної допомоги  ургентним хворим:

 • реанімованим після зупинки кровообігу
 • порушення ритму серця і проводимості
 • відновлення ритму серця у хворих з миготливою аритмією
 • з пароксизмальними шлуночковими тахікардіями
 • із суправентрикулярними тахікардіями з нестійкою гемодинамікою
 • з блокадами серця, які гостро виникли та які потребують проведення тимчасової електричної стимуляції серця
 • у випадку синкопального стану, обумовленого порушеннями серцевого ритму та провідності
 • з гіпертонічними кризами із ускладненим перебігом (за винятком гострого порушення мозкового кровообігу, еклампсії)
 • з гострою серцевою недостатністю (набряк легень, гостра декомпенсація хронічної серцевої недостатності, кардіогенний шок)

Основними завданнями Відділення є:

 • забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації (в тому числі черговими лікарями на базі приймального відділення)
 • призначення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень
 • полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій
 • забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського  догляду за пацієнтами
 • забезпечення знеболення та медикаментозної терапії
 • проведення заходів із вторинної профілактики захворювань
 • надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення ускладнень
 • направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому та відновному періодах
 • направлення паціентів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної) високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги
 •  виконання програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним із наданням медичної допомоги відповідно до діючих наказів МОЗ України.
Працівники відділення
Якщо ви не знайшли потрібну інформацію — зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом
(0432) 56-12-13
кардіологія
(0432) 46-55-47
приймальня директора
(068) 24-27-308
аритмологія
(0432) 46-55-97
реєстратура
(0432) 56-03-24
приймальне відділення
(0432) 46-55-36
бухгалтерія