Кардіологічне відділення для хворих на інфаркт міокарда

КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА НА 75 ЛІЖОК (З ПІТ НА 6 ЛІЖОК) є самостійним структурним підрозділом спеціалізованого медичного центру КНП«Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології». Відділення здійснює цілодобову лікувально-діагностичну, стаціонарну, консультативну медичну допомогу хворим на інфаркт міокарда (ЇМ) та іншими формами ІХС, в тому числі інтервенційну в режимі 24/7 (впродовж 24 годин на добу 7 днів на тиждень).

Забезпечує підвищення якості обстеження та лікування хворих з гострим інфарктом міокарда, пацієнтів після кардіохірургічних операцій та інтервенційних втручань в тому числі надання:

 • швидкої і невідкладної медичної допомоги ургентним хворим із гострими коронарними синдромами, реанімованим після зупинки кровообігу, гіпертонічними кризами із ускладненим перебігом (за винятком гострого порушення мозкового кровообігу, еклампсії), з гострою серцевою недостатністю.
 • відновної (реабілітаційної) медичної допомоги пацієнтам кардіологічного профілю (з інфарктом міокарда, нестабільною стенокардією, порушеннями ритму серця, після кардіохірургічних операцій та інтервенційних втручань) з подальшим цілодобовим наглядом.

Надання медичної допомоги медичними працівниками відділення здійснюється відповідно до медичних показань на основі клінічних протоколів, порядків надання медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Медичні послуги надаються в обсязі визначеному умовами договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та специфікацією до договору з НСЗУ.

Медична допомога надається особам доставленим бригадами швидкої медичної допомоги, направленим на госпіталізацію лікарями лікувально-профілактичних закладів або які звернулися самостійно.

Керівництво Відділенням здійснює завідувач, лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії  Щербак Віктор Петрович.

Відділення розташоване на третьому поверсі стаціонарного корпусу КНП «ВМКЛ№1».

Приміщення підключене до електромережі, кисневої мережі, є водопостачання, обладнане витяжною вентиляцією та центральною системою опалення.

За оснащенням, умовами стаціонарного лікування, проведення діагностичних досліджень, відділення відповідає вимогам договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, правилам і нормам експлуатаційної документації, вимогам протипожежної безпеки, охорони праці, довкілля, санітарно-епідеміологічного режиму. Відділення (палати, що входять до його складу) оснащене медичним обладнанням та інвентарем, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення. Відділення має незнижуваний запас лікарських засобів, медичних виробів, необхідних для проведення реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

До складу Відділення входять:

Палати загального профілю, палата інтенсивної терапії, сестринський пост, приміщення зберігання медичних документів, обладнання, медичних препаратів та виробів медичного призначення, інвентарю, тощо; санітарний вузол (душ, туалет), буфетна кімната для роздачі їжі, процедурна кімната для виконання ін’єкцій та інших діагностичних і лікувальних маніпуляцій (пункції, огляд хворого консультантами-фахівцями), кімнати для зберігання білизни, ординаторська, кабінети завідувача відділення та старшої медичної сестри.

Кардіологічне відділення являється базою кафедри пропедевтики внутрішньої медицини – проф. Ю.М. Мостовий.

Відділення надає висококваліфіковану медичну допомогу при лікуванні пацієнтів з різною кардіологічною патологією:

 • ішемічна хвороба серця, стенокардія
 • гострий інфаркт міокарду
 • гострий коронарний синдром
 • серцева недостатність, в тому числі тяжкого перебігу
 • кардіоміопатії (дилатаційна, гіпертрофічна)
 • підготовка до втручань на серці та подальше ведення пацієнтів після ангіопластики, стентування та шунтування коронарних артерій.

Надається швидка і невідкладна медична допомога  ургентним хворим:

 • з гострим коронарним синдромом в перші 12 години після виникнення симптомів захворювання та в пізні строки при наявності ускладнень – гострої серцевої недостатності та кардіогенного шоку, рецидивуючого больового синдрому, небезпечних для життя порушень серцевого ритму до 24 годин
 • реанімованим після зупинки кровообігу
 • з гіпертонічними кризами із ускладненим перебігом (за винятком гострого порушення мозкового кровообігу, еклампсії)
 • з гострою серцевою недостатністю (набряк легень, гостра декомпенсація хронічної серцевої недостатності, кардіогенний шок).
 • здійснюється діагностика і лікування госпіталізованих хворих; обстеження та лікування хворих з використанням сучасних медичних технологій, зокрема, ЕКГ в динаміці, УЗД серця та черевної порожнини, тропоніновий тест, Холтер ЕКГ і Холтер АТ добово, проводить ЕІТ та дефібриляцію, тромболітичну терапію при гострому інфаркті міокарда і ТЕЛА, тощо
 • здійснюється інтенсивна терапія, моніторинг показників центральної гемодинаміки
 • підготовка пацієнтів до виконання коронароангіографії та проведення малоінвазивних хірургічних втручань на судинах серця
 • здійснюється попередження розвитку фатальних ускладнень, раннє виявлення супутніх захворювань
 • реанімація та подальша інтенсивна терапія при патологічних станах

Основними завданнями Відділення є :

 • надання висококваліфікованого лікування, проведення реабілітаційних заходів та вторинної профілактики у хворих з інфарктом міокарда, нестабільною стенокардією, після кардіохірургічних операцій та інтервенційних втручань
 • цілодобове надання стаціонарної відновної (реабілітаційної) медичної допомоги хворим із кардіологічною патологією та при виникненні патологічних станів
 • початок проведення на стаціонарному етапі (з можливим продовженням в амбулаторних умовах) вторинної профілактики системного атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, гіперліпідемії з метою запобігання загостренню вказаних захворювань
 • підвищення якості обстеження та лікування хворих на гострі коронарні синдроми та хронічну ішемічну хворобу серця
 • раціональне використання медичного обладнання, витратних матеріалів та лікарських кадрів
 • систематичне освоєння та запровадження найсучасніших та ефективних інтервенційних методів лікування хворих на гострі коронарні синдроми та хронічну ішемічну хворобу серця
 • відбір хворих для проведення інтервенційних методів діагностики та лікування.
 • організація та проведення семінарів, конференцій, нарад з питань кардіології та реперфузійної терапії, реабілітації та оздоровлення населення
 • вивчення досвіду організації роботи з питань кардіології та реперфузійної терапії, впровадження нових методик в практичну діяльність Відділення
 • систематичне підвищення рівня професійної кваліфікації працівників відділення.

Працівники відділення
Якщо ви не знайшли потрібну інформацію — зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом
(0432) 56-12-13
кардіологія
(0432) 46-55-47
приймальня директора
(068) 24-27-308
аритмологія
(0432) 46-55-97
реєстратура
(0432) 56-03-24
приймальне відділення
(0432) 46-55-36
бухгалтерія