Клініко-діагностична лабораторія

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ (далі – КДЛ) є самостійним структурним підрозділом спеціалізованого медичного центру КНП«Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології».

В 2020 р. КДЛ перевірено на технічну компетентність та засвідчено відповідність критеріям оцінювання, підтверджено вимірювальні можливості та технічну компетентність при проведенні лабораторних досліджень Свідоцтво МОЗ України головної організації метрологічної служби Тернопільского національного медичного університету ім.. І.Я.Горбачевського № 060/20 .

Керівництво КДЛ здійснює завідувач, лікар-лаборант відповідної кваліфікаційної категорії  Магденко Вікторія Анатоліївна.

КДЛ розташована на першому поверсі стаціонарного корпусу КНП «ВМКЛ №1» Приміщення підключене до електромережі, є водопостачання, обладнане витяжною вентиляцією та центральною системою опалення. Приміщення КДЛ та умови праці відповідають вимогам Державних санітарних норм і правил.

За оснащенням, умовами проведення діагностичних досліджень КДЛ відповідає вимогам договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, правилам і нормам експлуатаційної документації, вимогам протипожежної безпеки, охорони праці, довкілля, санітарно-епідеміологічного режиму. КДЛ оснащене сучасним діагностичним обладнанням, засобами медичного призначення, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

Основними завданнями КДЛ є:

 • забезпечення повсякденних запитів лікуючих лікарів КНП «ВРЦСП» в найбільш поширених дослідженнях (КДЛ загального типу), екстреного їх виконання в ургентна робота (експрес-лабораторії), а також серійне виробництво найбільш складних досліджень (спеціалізовані лабораторії).
 • проведення клінічних лабораторних досліджень відповідно профілю медичного закладу(загальноклінічних, гематологічних, біохімічних, та інших, що мають високу аналітичну та діагностичну надійність) в обсязі заявленому в номенклатурі досліджень при акредитації КДЛ у відповідності до ліцензії КНП «ВРЦСП» ;
 • обсяг виконуваних досліджень не повинен бути нижче мінімального обсягу, рекомендованого для медичного закладу відповідної потужності;
 • впровадження прогресивних форм роботи, нових методів досліджень, що мають високу аналітичну точність і діагностичну надійність;
 • підвищення якості лабораторних досліджень шляхом систематичного проведення внутрішньолабораторного контролю якості лабораторних досліджень та участі в системі зовнішньої оцінки якості;
 • надання консультативної допомоги лікарям лікувальних відділень у виборі найбільш діагностично інформативних лабораторних тестів і трактуванні даних лабораторного обстеження хворих;
 • забезпечення клінічного персоналу, що займається збором біологічного матеріалу, детальними інструкціями щодо правил взяття, зберігання і транспортування біоматеріалу, що забезпечують стабільність зразків і надійність результатів. Відповідальність за точне дотримання цих правил клінічним персоналом несуть керівники клінічних підрозділів;
 • підвищення кваліфікації персоналу лабораторії;
 • проведення заходів з охорони праці персоналу, дотримання техніки безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму в КДЛ;
 • ведення обліково-звітної документації відповідно до затверджених форм.:
 • освоєння і впровадження в практику методів клінічної лабораторної діагностики, що відповідають профілю і рівню лікувально-профілактичного закладу;
 • проведення клінічних лабораторних досліджень та видача за їх результатами висновків.

КДЛ здійснює дослідження:

Гематологічні дослідження

 • Визначення гемоглобіну крові гемоглобінцианідним методом.
 • Підрахунок кількості еритроцитів крові в камері Горяєва.
 • Підрахунок кількості еритроцитів з базофільною зернистістю.
 • Розрахунок кольорового показника.
 • Підрахунок кількості ретикулоцитів.
 • Визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) мікрометодом Панченкова.
 • Підрахунок кількості лейкоцитів крові в камері Горяєва.
 • Морфологічне дослідження формених елементів крові з диференційним
  підрахунком лейкоцитарної формули.
 • Підрахунок кількості тромбоцитів в мазках крові.
 • Визначення часу кровотечі методом Дьюка.
 • Визначення часу згортання по Сухарєву.

Загальноклінічні дослідження

 • Визначення фізичних властивостей сечі.
 • Визначення рН сечі.
 • Якісна проба із сульфосаліциловою кислотою на білок у сечі.
 • Кількісне визначення білка у сечі.
 • Якісна проба на присутність глюкози у сечі за допомогою індикаторного паперу “Глюкофан”.
 • Кількісне визначення глюкози у сечі глюкозооксидазним методом.
 • Виявлення кетонових тіл полосками “Кетофан”.
 • Виявлення жовчних пігментів – проба Розіна.
 • Виявлення уробілінових тіл.
 • Визначення кальцію в сечі (проба Сулковича).
 • Мікроскопічне дослідження осадку сечі.
 • Кількісне дослідження формених елементів в добовій сечі за методом Адіса-Каковського.
 • Кількісне дослідження формених елементів в 1 мл сечі за методом Нечипоренко.
 • Визначення кількості форменних елементів що виводяться сечею за 1 хв. по методу Амбурже.
 • Дослідження сечі по Земницькому.
 • Визначення фізичних властивостей харкотиння.
 • Мікроскопічне дослідження харкотиння.
 • Бактеріоскопічне дослідження на КСБ – пофарбування по Цілю-Нільсену.

Біохімічні дослідження

 • Визначення МНВ
 • Визначення протромбінового часу плазми (протромбінового індексу).
 • Визначення толерантності плазми до гепарину.
 • Визначення Д-Димеру.
 • Визначення лактату.
 • Визначення фібриногену ваговим методом.
 • Визначення загального білка по біуретовій реакції.
 • Тимолова проба.
 • Визначення активності АлАТ кінетично.
 • Визначення активності АсАт кінетично.
 • Визначення активності Альфа- амілази по Каравею.
 • Визначення активності лужної фосфатази.
 • Визначення сечовини по кольоровій реакції уреаз ним методом.
 • Визначення креатеніну по кольоровій реакції Яффе ( метод Поппера).
 • Визначення сечової кислоти по реакції кінетично.
 • Визначення білірубіну по методу Єндрашика – Грофа.
 • Визначення глюкози глюкозооксидазним методом.
 • Визначення холестерину.
 • Визначення тригліцеридів.
 • Визначення К+.
 • Визначення газового складника крові.
Працівники відділення

Якщо ви не знайшли потрібну інформацію — зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом
(0432) 56-12-13
кардіологія
(0432) 46-55-47
приймальня директора
(068) 24-27-308
аритмологія
(0432) 46-55-97
реєстратура
(0432) 56-03-24
приймальне відділення
(0432) 46-55-36
бухгалтерія