Рентгенологічно-операційний блок з ПІТ

РЕНТГЕНОЛОГІЧНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК (далі – РОБ) є самостійним структурним підрозділом спеціалізованого медичного центру КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» яке в режимі впродовж 24 годин на добу 7 днів на тиждень забезпечує надання висококваліфікованої інтервенційної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST (найгостріша фаза інфаркту міокарда); обстеження та лікування хворих на гострі коронарні синдроми та хронічну ішемічну хворобу серця; надання швидкої і невідкладної медичної допомоги ургентним хворим із гострими коронарними синдромами, реанімованим після зупинки кровообігу, з екстреними порушеннями ритму і провідності, гіпертонічними кризами із ускладненим перебігом (за винятком гострого порушення мозкового кровообігу, еклампсії), з гострою серцевою недостатністю.Надання медичної допомоги медичними працівниками відділення здійснюється відповідно до медичних показань на основі клінічних протоколів, порядків надання медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
Медичні послуги надаються в обсязі визначеному умовами договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та специфікацією до договору з НСЗУ.
Керівництво РОБ здійснює завідувач, лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії Скляров Ігор Павлович.
РОБ розташований на третьому поверсі стаціонарного корпусу КНП «ВМКЛ№1».
Приміщення підключене до електромережі, кисневої мережі, є водопостачання, обладнане витяжною вентиляцією та центральною системою опалення.
За оснащенням, умовами здійснення оперативних втручань, проведення діагностичних досліджень, РОБ відповідає вимогам договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, правилам і нормам експлуатаційної документації, вимогам протипожежної безпеки, охорони праці, довкілля, санітарно-епідеміологічного режиму. РОБ (палати, що входять до його складу) оснащене медичним обладнанням та інвентарем, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення. Має незнижуваний запас лікарських засобів, медичних виробів, необхідних для проведення реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

РОБ складається з ряду підрозділів, які розміщені в окремих кімнатах, що поділяються на 4 режимні зони: зона загального режиму; зона обмеженого режиму ; зона суворого режиму; стерильна зона. РОБ ізольовано від інших відділень. До складу РОБ входять: палата інтенсивної терапії передопераційна кімната, операційний зал, матеріальна, інструментальна, душова і туалетна кімната та палата.
РОБ являється базою кафедр: пропедевтики внутрішньої медицини – д.м.н професор Ю.М. Мостовий; внутрішньої медицини №3 – д.м.н, професор В.П. Іванов; ендоскопічної та серцево-судинної хірургії – д.м.н, професор В.В. Петрушенко.

В складі РОБ приміщення для катетеризаційної лабораторії, обладнаної рентгенангіографічною установкою та іншим діагностичним та лікувальним обладнанням згідно з об’ємом втручань, які виконуються у РОБ, та додаткові приміщення:

 • кімната спостереження за хворим під час виконання інтервенційної процедури
 • приміщення для розташування додаткової апаратури ангіографічної установки
 • службове приміщення, в якому зберігається одноразовий інструментарій для діагностичних та лікувальних інтервенційних процедур
 • санітарна кімната для знезараження інструментарію багаторазового використання, підготовки медичного персоналу для виконання перкутанних втручань
 • спеціально обладнаної палати інтенсивної терапії
 • приміщення проведення реанімаційних заходів
 • приміщення неінвазивних методів обстеження (двовимірна ехокардіографія, холтерівське моніторування, електрокардіографія)
 • приміщення зберігання медичного обладнання, лікарських засобів, медичних виробів, медичної документації
 • ординаторська.


Основними завданнями РОБ є:

 • надання висококваліфікованої інтервенційної допомоги в режимі 24/7 хворим на гострі коронарні синдроми та планової допомоги пацієнтам з хронічною ішемічною хворобою серця з використанням рентгенангіографічної апаратури та обладнання згідно з рекомендованим переліком
 • систематичне освоєння та запровадження найсучасніших та ефективних інтервенційних методів лікування хворих на гострі коронарні синдроми та хронічну ішемічну хворобу серця;
 • кардіохірургічні оперативні втручання
 • відбір хворих на гострі коронарні синдроми та хронічну ішемічну хворобу серця для проведення інтервенційних методів діагностики та лікування
 • надання консультативної допомоги
 • організація та проведення семінарів, конференцій, нарад з питань кардіології та реперфузійної терапії, реабілітації та оздоровлення населення
 • вивчення досвіду організації роботи з питань кардіології та реперфузійної терапії, впровадження нових методик в практичну діяльність
 • надання швидкої і невідкладної медичної допомоги ургентним хворим з гострим коронарним синдромом зі стійкою елевацією сегмента ST та ІМ в перші 24 години після виникнення симптомів захворювання та в пізні строки при наявності ускладнень – гострої серцевої недостатності та кардіогенного шоку, тромбозів та емболій, рецидивуючого больового синдрому, небезпечних для життя порушень серцевого ритму
 • надання швидкої і невідкладної медичної допомоги ургентним хворим з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації  сегмента ST
 • надання швидкої і невідкладної медичної допомоги ургентним хворим, реанімованим після зупинки кровообігу
 • з порушеннями серцевого ритму, планові ЕКС
 • з порушеннями серцевого ритму з пароксизмальними шлуночковими тахікардіями
 • з порушеннями серцевого ритму із суправентрикулярними тахікардіями з нестійкою гемодинамікою
 • з порушеннями серцевого ритму з блокадами серця, які гостро виникли та які потребують проведення тимчасової електричної стимуляції серця
 • у випадку синкопального стану, обумовленого порушеннями серцевого ритму та провідності
 • з гострою серцевою недостатністю (набряк легень, гостра декомпенсація хронічної серцевої недостатності, кардіогенний шок)

Відповідно до покладених завдань РОБ здійснює проведення:

 • діагностику і лікування хворих, що госпіталізовані до КНП «ВРЦСП»
 • первинних коронарних втручань хворим на гострі коронарні синдроми згідно з показаннями, визначеними в нормативних документах (методичних рекомендаціях, клінічних протоколах)
 • планової інтервенційної діагностики коронарної хвороби у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця із записом дослідження на сучасні носії інформації та аналізом результатів дослідження
 • планового інтервенційного лікування хворих із хронічною ішемічною хворобою серця
 • ангіографічних досліджень та інтервенційних втручань на ниркових, сонних та периферичних артеріях;
 • катетеризацій правих відділів серця, легеневої артерії та імплантацій кава-фільтрів
 • постійний оперативний зв’язок із центром (відділенням) екстреної медичної допомоги з метою вироблення і уточнення показань і протипоказань для госпіталізації до спеціалізованого Відділення, надає консультативну допомогу бригадам екстреної медичної допомоги з питань діагностики і лікування пацієнтів із кардіологічними захворюваннями
 • підвищення рівня теоретичних знань та навчання персоналу закладу охорони здоров’я практичним навикам з лікування і нагляду за хворими із гострим коронарним синдромом, інфарктом міокарда, з порушенням серцевого ритму, а також гострою недостатністю кровообігу будь-якої етіології, у тому числі способам і методам кардіологічної інтенсивної допомоги та реанімаційних заходів
 • науково-методичне керівництво роботою спеціалізованих кардіологічних бригад центрів (відділень) екстреної медичної допомоги, а також усіх інших лікарів екстреної медичної допомоги, які беруть безпосередню участь у наданні медичної допомоги хворим із серцево-судинними патологіями у невідкладних станах, з метою забезпечення послідовності висококваліфікованого лікування на всіх етапах, включаючи догоспітальний
 • проведення учбових занять з медперсоналом з основ інтенсивної терапії і реанімації кардіологічного профілю
 • проведення практичних конференцій з питань надання меддопомоги хворим із гострим коронарним синдромом та гострим інфарктом міокарда, гострою серцевою недостатністю, порушеннями ритму серця, гіпертензивними кризами
 • спеціалізовану, лікувально-діагностичну, кардіохірургічну та ендоваскулярну допомогу пацієнтам з ішемічною хворобою серця, розшаровуючою аневризмою аорти, тромбоемболією легеневої артерії, складними порушеннями ритму серця, перикардитах, звуженнями периферичних судин
 • діагностичних і лікувальних процедур набутих і вроджених вад серця, ендпротезування коронарних судин;
 • екстреної та невідкладної кардіохірургічної допомоги
 • інтенсивного спостереження за станом хворих в після наркозному періоді до відновлення свідомості та стабілізації життєво важливих функцій організму
 • проведення інвазивних втручань (катетеризація серця та крупних судин, ендокардіальна стимуляція серця, імплантація електричних приладів, абляція тощо)
 • реанімації та подальшої інтенсивної терапії при патологічних станах
 • трансфузійна, перфузійна допомога
Працівники відділення
Якщо ви не знайшли потрібну інформацію — зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом
(0432) 56-12-13
кардіологія
(0432) 46-55-47
приймальня директора
(068) 24-27-308
аритмологія
(0432) 46-55-97
реєстратура
(0432) 56-03-24
приймальне відділення
(0432) 46-55-36
бухгалтерія